Jan Zahradníček: Svatý Václav

Nad jehož rány vzešel chrám,
jenž chromé podpíráš a slabé sílíš,
hleď roků důvěru, jež končí nám
na větvích obtížených příliš,
důvěru rolníka, jenž znova
obrací půdu polí svých
v budoucnost zrnatou a do nachova
vzkypělých plodů zrajících,
důvěru křídel, studánek a strání
za krajem kraj až k nebesům,
k plamenné výši tvé, jež chrání
našeho dechu křehký dům.

Nad jehož rány vzešel chrám,
hleď zemi v dědictví ti danou,
zem líbeznou jak trávník k hrám,
zem pohromami odchovanou.
Bdí s rukama řek pod hlavou
a rouchem královským svých vinic
v zardění prudkém tebe míníc,
prsť napojenou krví tvou,
kořenů přísnost, růstu ostych,
košili režnou hrud a vod
v střídání počasí svých prostých
zakrývá čistá v list a plod.

Nad jehož rány vzešel chrám,
bujarost víry v skleslé vdýchni,
přej sklepům, žním a kolébkám.
Dědici tvoji jsme zde všichni
a s koněm dávaje se v cval
kol humen, vikýřů a návsí,
slyš zrána z kostelů a katedrál
ten příboj písně stoupající,
ten zpěv, jenž zvony v přípřež vzav si
zem celou zdvíhá k výšinám,
zem přímluvy tvé žádající:
ó nedej zahynouti nám!

Na střelnici

Červánky tiše jdou a z krve padá pěna.
Pocity ze střelnice, skvěle umístěná
rána, ta krutost skutků. Slova. Slova plynou
z našich úst prudkým proudem, z Ďábla – naší vinou.

Býváme sami strůjci vlastní kletby

květen 2011

Andělský prach

Andělský prach se zvedl ze stromů
a listím zašumělo peří.
Vkročíme jistým krokem do zvonů
a necháme si změnit tvar.

Ta hudba tady hraje zas:
Osud nám zpřeházel kolečka
z dopisu máme provaz.

Zpívá snad krysař, bludička…

Neznámá záře mračny probíjí.
Andělský chór nám napovídá:
Osud nám zpřeházel kolečka,
bez hlesu změnil pravidla
a v kanastě nám dal šach.

září 2011

Dostalo se mi prokletí II

Hrajeme spolu partii
máme oba černou barvu
a figurky jsou pěkně nabitý
táhneme spolu – proti sobě – já i ty
Bože, jsme tu jen dva:
ty a já
ty víš, že v Šachu vyhraješ
stejně jde jen o tu konverzaci

Tak co mi řekneš?
Že jsem se zbláznil?
Že si dáme drink?

Vykašlal bych se na to
ale musím trochu trénovat
balit ženy a obelhávat osud není legrace
protože musím
balit ženy a obelhávat osud

13.4.2011